Trying to get property of non-object [ On /var/www/virtual/jpop.com/public_html/generatrix/model/youtubeModel.php Line 63 ]
Undefined variable: cookie_headers [ On /var/www/virtual/jpop.com/public_html/generatrix/external/magpierss-0.72/extlib/Snoopy.class.inc Line 438 ]
Zuzana Homolová - JPop.com
Artist info
Zuzana Homolová

Zuzana Homolová

Zuzana Homolová


Zuzana Homolová is Slovak female vocalist Zuzana Homolová is a renowned folk singer in her country. She has spent the last 30 years collecting, researching and singing deep-rooted Slovak ballads. Her recent album, "Tvojej duši zahynúť nedám" (I Won't Let Your Soul Pass Away), released in December of 2005, is a refreshing amalgamation of traditional Slovak folklore with modern-day sounds (minimalism/avant-garde/experimentall music). The contemporary elements include trance-like passages. Read more on Last.fm
Zuzana Homolová is Slovak female vocalist Zuzana Homolová is a renowned folk singer in her country. She has spent the last 30 years collecting, researching and singing deep-rooted Slovak ballads. Her recent album, "Tvojej duši zahynúť nedám" (I Won't Let Your Soul Pass Away), released in December of 2005, is a refreshing amalgamation of traditional Slovak folklore with modern-day sounds (minimalism/avant-garde/experimentall music). The contemporary elements include trance-like passages. _____________________________________________________________________________ The material for the new album was selected from distant regions and most often from isolated communities of Slovaks living in Hungary, where the ancient language and also the storyline remained preserved in purest form.

The ballads are hundreds of years old and their stories are full of sorrow, unhappy love and blood, with almost mantric melodies. _____________________________________________________________________________ However dark the stories get, Zuzana sings them with wisdom, charm, grace and reconciliation as only a woman of her experience and strength of enthusiastic mountaineer can do. While keeping the melody and language closest to the archive records, the arrangements range from intimate voice-and-guitar creations through hypnotic minimalism to wild polyrhythmic structures. _____________________________________________________________________________ Besides her sideman Samo Smetana, Tvojej duši zahynút nedám was co-produced by alternative guitarist and producer Daniel Salontay (www.longital.com), and features some of the finest folk, jazz and contemporary instrumentalists of the country.

_____________________________________________________________________________ The CD booklet contains translations of all lyrics into English and French. www.homolova.smetana.sk www.myspace.com/zuzanahomolova Zuzana Homolová *17. 8. 1948 Ružomberok Folk: spev, gitara, skladba, perkusie, aranžovanie Vlastným menom Dobromila Baloghová 1966 – 1972 počas vysokoškolského štúdia na Filozofickej fakulte UPJŠ v Prešove, odbor slovenský jazyk a výtvarná výchova účinkovala v tamojšom študentskom divadle, ktoré viedol Karol Horák 1968 – 1969 štipendijný pobyt vo Francúzsku na Univezite v Tours, prvé dotyky anglosaským folkom, zameraným na ľudové balady; prvé ľudové balady a legendy v slovenčine 1973 realizácia SP platne Išlo dievča po vodu a Býval v horách jeden mlynár 1974 – 1978 spolupodieľanie sa na programe Pes-nič-ky v bratislavskom Junior klube; účinkovanie v inscenácii Ostrovy (Peter Belan, Ivan Hudec) v Divadle u Rolanda; členka pražského pesničkárskeho združenia Šafrán 1976 hudobná spolupráca na premiére divadelnej hry P. Kováčika: Krčma pod zeleným stromom v Činohre P.

O. Hviezdoslava v Bratislave 1982 – 1985 sólové vystúpenia v bratislavskej skupine Zátvorka (Miloš Janoušek, Tamara Koričanská, Julo Kinček); členka tria (Miloš Janoušek, Ivan Hoffman), ktoré malo v repertoári ľudové balady, zhudobnenú poéziu Milana Rúfusa, Vojtecha Mihálika, Viery Vincovej, Paľa Maloviča, Ivana Hoffmana, Miloša Janouška... 1989 realizácia LP Čas odchádza z domu vo vydavateľstve Opus 1991 – 1993 príprava a moredovanie relácie Pesničky do tmy v RMC Rádiu (spolu s M. Janouškom) o folku, šansóne, rocku... 1991 koncert s Jiřím Stivínom v Štúdiu S (Bratislava) 1992 realizácia autobiografického profilu v cykle Pesničkári slovenskí a zároveň účinkovanie v tej istej relácii spolu so skupinou Sklo 1995 spolupráca s Vlasom Redlom na albume Slovenské balady 1992 – 2004 hudobná spolupráca so Slovenským rozhlasom na vysielaní rozhlasového mesačníka pre frankofilov 1998 návrat k folklóru a začiatky world music na podnet huslistu Sama Smetanu 1999 vystúpenie na festivale world music Tanz & Folk Fest Rudolstadt Bardentreffen Norimberg; spolupráca na koncertných projektoch STV a Divadla a.ha (neskôr DK Zrkadlový háj) v Bratislave pod názvom Urobme si ticho 2004 vystúpenia v duu so Samom Smetanom a so skupinou Banda 2005 realizácia CD Tvojej duši zahynúť nedám, ktorý r. 2006 získal ocenenie Aurel 2005 LP Čas odchádza z domu(1989) Homolová & Stivín(1991) Jednofázové kvasenie(1990, reed.) CD Slovenské balady(1995) Tvojej duši zahynúť nedám(2005) Homolová & Stivín (reedícia 1996) Slovenské balady (reedícia, 1999) Martin Chrobák & Private Music: Ďaleko a pešo(2000) Jiří Pavlica, Hradišťan a hosté II.: Sešli se...

(2001) Jablkoň: Cestující v noci(2003) Jan Burian: Dívčí válka(2006) SP Išlo dievča po vodu / Býval v horách jeden mlynár (1973) BIBLIOGRAFIA JANOUŠEK, M.: Balada je most cez stáročia. In: SME 5. 4. 2006 BÁLIK, P.: Balady sú nebezpečný žáner.

In: SME 3. 1. 2005 PEKÁRIKOVÁ, M.: Modulácie – Potichu... so Zuzanou Homolovou.

In: Hudobný život, Hudobné centrum 2000/7 – 8, s. 48 – 49 JANOUŠEK, M.: Folklór, folk a Slovenské balady. In: Národopisní revue 1997/2, s. 109 – 110 JANOUŠEK, M.: Balada ako most cez stáročia.

In: Folk & Country 1995/12, s. 14 – 15 ČERNÝ, J.: Ztišená vlnění Zuzany Homolové. In: Melodia 1989/10, s. 295 – 297 Read more on Last.fm.

User-contributed text is available under the Creative Commons By-SA License; additional terms may apply..
Top Albums

show me more

showing 4 out of 20 albums
Shoutbox
No Comment for this Artist found
Leave a comment


Comments From Around The Web
No blog found
Flickr Images
No images
Related videos
No video found
Tweets
No blogs found