Trying to get property of non-object [ On /var/www/virtual/jpop.com/public_html/generatrix/model/youtubeModel.php Line 63 ]
Vibeke Saugestad - JPop.com
Artist info
Vibeke Saugestad

Vibeke Saugestad

Vibeke Saugestad


Vokalist og låtskriver, f. 05.02.1976 i Genova i Italia. Hun bodde i Fredrikstad før hun kom til Moss som fireåring. I barneårene spilte hun piano, men tangentene ble snart byttet ut med gitarstrenger. Tidlig i tenåra spilte hun i det lokale jentebandet Avslørte bondepiker. Hun var 16 år gammel da hun ble spurt om å prøvesynge for Weld, som besto av de langt eldre musikerne Jørn Johansen (gitar), Stig Jøraholmen (bass) og Rune B. Johnsen (trommer). Read more on Last.fm
Vokalist og låtskriver, f. 05.02.1976 i Genova i Italia. Hun bodde i Fredrikstad før hun kom til Moss som fireåring. I barneårene spilte hun piano, men tangentene ble snart byttet ut med gitarstrenger.

Tidlig i tenåra spilte hun i det lokale jentebandet Avslørte bondepiker. Hun var 16 år gammel da hun ble spurt om å prøvesynge for Weld, som besto av de langt eldre musikerne Jørn Johansen (gitar), Stig Jøraholmen (bass) og Rune B. Johnsen (trommer). Mossegruppen hadde høye forventninger å leve opp til da de debuterte på plate, for sjelden har man opplevd lignende hype omkring et nytt norsk band.

Den majestestiske førstesinglen, «Crown Imperial Song», ble en stor hit i 1993, og en samlet musikkpresse utpekte Vibeke Saugestad som «norsk rocks redningskvinne». Den rødhårede jentas mørke og sjelfulle stemme sto i dyp kontrast til hennes lave alder. All viraken førte til en budkrig mellom plateselskapene. EMI vant drakampen, og debutalbumet Natural Tools kom i 1994.

Musikken ble beskrevet som amerikanskinspirert, melodiøs skranglerock. Albumet ga gruppen en Spellemannpris i klassen beste nykommer. Allerede året etter kom oppfølgeren Hello Walls. Gruppen fikk en ny radiohit med låten «They Walk All Over Me», men platen solgte dårlig.

Weld sleit med å leve opp til de store medieskapte forventningene, og la opp like etter. Saugestad dukket ned i undergrunnen igjen, og dannet støytrioen Thelyblast sammen med brødrene Svein og Jørgen Lauritzen. I 1998 slapp de den 80-tallsinspirerte indierockplaten Cloud 9, som ikke ble spesielt godt mottatt av kritikerne. I 1999 skrudde Saugestad ned volumet betraktelig med duoprosjektet Thinkerbell, sammen med gitarist Jørn Christensen (De Press/Can Can/Mercury Motors).

De to østfoldingenes vakre og lavmælte rockeplate fikk strålende kritikker. Duoens samarbeid ble lagt på is, men Saugestad har flere ganger uttalt at Thinkerbell kan gjenoppstå. I 2001 solodebuterte Vibeke Saugestad med platen Into The Shimmering, hvor hun brukte det svenske bandet Brainpool som musikere. Verken denne eller den boogie- og glamrockinspirerte oppfølgeren Overdrive (2003) ble store kritikerfavoritter.

Vibeke Saugestad har hele tiden valgt å kjøre sitt eget løp, hun insisterer på at musikk skal være moro og har aldri hatt de samme ambisjonene som deler av musikkpressen har hatt på hennes vegne. I tillegg til plateutgivelsene har hun i en årrekke frontet den lokale festivalen Rock Mot Fotball, spilt i partybandet Twistaroos, i coverbandet The Jahn Teigen Experience og med kompisene i The Yum Yums. I 2003 mottok hun Moss kommunes kulturpris. Hentet fra: http://www.mic.no/nmi.nsf/doc/art2006052912490193773403 In English: Vibeke Saugestad is a singer and songwriter, born May 2nd, 1976 in Genoa, Italy.

She lived in Fredrikstad before she came to Moss as a four year old. In childhood, she played the piano but the keys were soon replaced with guitar strings. Early in her teens, she starred in the local girl band Debunking Peasant Girls. She was 16 years old when she was asked to audition for Weld, which consisted of the much older musicians Jørn Johansen (guitar), Stig Jøraholmen (bass) and Rune B.

Johnson (drums). The Moss group had high expectations to live up to when they released their debut album, as there had rarely been similar hype about a new Norwegian band. The majestic first single, "Crown Imperial Song" was a big hit in 1993, and the general music press designated Vibeke Saugestad as "Norwegian rock's savior." The red-haired girl's dark and soulful voice stood in deep contrast to her young age. All the praise led to a bidding war between record companies.

EMI won the tug of war, and their major label debut album Natural Tools came out in 1994. Musically, it was described as American-inspired, melodic skranglerock. The album won the group a Norwegian Grammy award for Best Newcomer. The following year delivered the sophomore effort, Hello Walls.

The group got a new radio hit with the song "They Walk All Over Me," but the disc sold poorly. Weld struggled to live up to the expectations created by the media, and retired soon after. Saugestad turned to the underground again, and formed Thelyblast, a noise trio with brothers Sean and Jørgen Lauritzen. In 1998, they released the '80s inspired indie rock album Cloud 9, which was not particularly well received by critics. In 1999 Saugestad turned the volume down considerably with the duo Thinkerbell, along with guitarist Jørn Christensen (The Press / Can Can / Mercury Motors).

The resulting beautiful and mellow rock record got rave reviews. The duo's collaboration was shelved, but Saugestad has repeatedly stated that Thinkerbell may reconvene. In 2001, Vibeke Saugestad made her solo debut with the album Into The Shimmering, where she recruited the Swedish band Brain Pool as musicians. Neither this nor the boogie- and glam-rock inspired sequel Overdrive (2003) were major critical favorites.

Vibeke Saugestad has always chosen to run her own race; she insists that music should be fun and never had the same ambitions that some of the music press expected of her. In addition to the solo releases, she has for several years opened the local festival Rock Against Football, played in the party band Twistaroos, and been a part of the cover band The Jahn Teigen Experience with pals from The Yum Yums. In 2003, she received the Moss Municipality Culture award. Read more on Last.fm.

User-contributed text is available under the Creative Commons By-SA License; additional terms may apply..
Top Albums

show me more

showing 4 out of 20 albums
Shoutbox
No Comment for this Artist found
Leave a comment


Comments From Around The Web
No blog found
Flickr Images
No images
Related videos
No video found
Tweets
No blogs found