Trying to get property of non-object [ On /var/www/virtual/jpop.com/public_html/generatrix/model/youtubeModel.php Line 63 ]
Undefined variable: cookie_headers [ On /var/www/virtual/jpop.com/public_html/generatrix/external/magpierss-0.72/extlib/Snoopy.class.inc Line 438 ]
Satanchist - JPop.com
Artist info
Satanchist

Satanchist

Satanchist


Brutal black / grind band SATANCHIST founded Tomas in 1989 with Paul. Stanley was added to the ad and converted to Thomas's apartment in the test room. But they did not like the neighbors, so they were forced to find their own testing room outside of the worldly people, where they shot some demos. The break-up of the group prevented Paul's departure, and the replacement was waiting for him for a long time. After a while she became a drummer Zombie, who brought guitarist Pavel Řezník. Read more on Last.fm
Brutal black / grind band SATANCHIST founded Tomas in 1989 with Paul. Stanley was added to the ad and converted to Thomas's apartment in the test room. But they did not like the neighbors, so they were forced to find their own testing room outside of the worldly people, where they shot some demos. The break-up of the group prevented Paul's departure, and the replacement was waiting for him for a long time.

After a while she became a drummer Zombie, who brought guitarist Pavel Řezník. Two demos were created with them. In 1992, Řezník left for his own projects, which soon replaced the Wreath Wreath Crusher. From non-public demos, we will record "The Deadly Religion Threat" (1989), a brutal-black portrait "tackling the problem of Inquisition Terror and the Salvation Army's brutality." The Grindcore Project "The World in Shit or Demographics" originated after November 17, 1989, and is directed against a "soft, rotten democracy." A year later, the film "Honey devastation in Honduras" was created.

It contains 666 songs and "its purpose was to describe the suffering of people who can not sit quietly". In the same year, the demo "The World is Shameful" was released with an introductory and a single three-second song. The last non-public project was "Digression Gott" (1990). The first public film "Crushers of Curiosity Sex" - in texts influenced by the book "The History of the Inquisition", musically mainly Bulldozer or Sodom, was shot in 1992./Brutal black/grind kapelu SATANCHIST založili roce 1989 Tomas s Pavlem.

Na inzerát se přidal Stanley a ve zkušebnu proměnili byt Thomase. To se ale moc nelíbilo sousedům, takže byli nuceni najít vlastní zkušebnu mimo dosah světských lidí, v níž pak natočili několik demosnímků. Rozlet skupiny zabrzdil odchod Pavla a náhrada na sebe dala dlouho čekat. Po čase se jí stal bubeník Zombie, který přivedl kytaristu Pavla Řezníka.

S nimi vznikli dva demosnímky. V roce 1992 odešel za vlastními projekty Řezník, jehož záhy nahradil Drtič řitních věnců. Z neveřejných demosnímků zaznamenejme "Smrtelnou hrozbu náboženství" (1989), brutal-blackový portrét "řešící problém inkvizičního terroru a brutalitu armády spásy". Grindcorový projekt "Svět v hovnech aneb v demogracii" vznikl po 17.

listopadu 1989 a je namířen proti "mladičké, prohnilé demokracii". O rok později vznikl snímek "Hovenná devastace v Hondurasu". Obsahuje 666 skladeb a "jeho cílem bylo popsat utrpení lidí, kteří se nemohou v klidu vysrať ". Ještě v témže roce vyšlo demo "Svět je na bázi hoven" s úvodní a jedinou třívteřinovou skladbou.

Posledním neveřejným projektem byla nahrávka "Digression Gott" (1990). První veřejný snímek "Drtiči kacířských pohlaví" - v textech ovlivněný knihou "Dějiny inkvizice", hudebně hlavně Bulldozer či Sodom, byl natočen až v roce 1992. Read more on Last.fm. User-contributed text is available under the Creative Commons By-SA License; additional terms may apply..
Top Albums

show me more

showing 4 out of 12 albums
Shoutbox
No Comment for this Artist found
Leave a comment


Comments From Around The Web
No blog found
Flickr Images
Previous Next
Unrelated Related
  • 5699839312_39740404d8
  • 5699842178_8a2c8c0832
  • 5699333607_77888bb2ca
  • 5699905568_debe76ef4b
  • 5699903348_e2b43fe738
  • 5699840324_3e6fefe7c1
  • 5699271523_3d4116a911
  • 5699267367_3816fa2b5e
Related videos
No video found
Tweets
No blogs found