Trying to get property of non-object [ On /var/www/virtual/jpop.com/public_html/generatrix/model/youtubeModel.php Line 63 ]
Undefined variable: cookie_headers [ On /var/www/virtual/jpop.com/public_html/generatrix/external/magpierss-0.72/extlib/Snoopy.class.inc Line 438 ]
Farma v jeskyni - JPop.com
Artist info
Farma v jeskyni

Farma v jeskyni

Farma v jeskyni


Farma v jeskyni ------------- For English scroll down ------------- Mezinárodní divadelní studio, zaměřené na tvorbu, vývoj a výzkum lidského výrazu. Definuje se vztahy mezi já – ty, tělo – hlas, kultura – příroda, veřejnost - intimita, výzkum – tvorba. Hledá tělesnou artikulaci toho, co se slovem ani jiným médiem nedá vyjádřit. Inspiraci nachází v nepravidelných terénech hudby, torzech kulturních projevů, lidském dotyku, architektuře prostoru a osobní výpovědi. Read more on Last.fm
Farma v jeskyni ------------- For English scroll down ------------- Mezinárodní divadelní studio, zaměřené na tvorbu, vývoj a výzkum lidského výrazu. Definuje se vztahy mezi já – ty, tělo – hlas, kultura – příroda, veřejnost - intimita, výzkum – tvorba. Hledá tělesnou artikulaci toho, co se slovem ani jiným médiem nedá vyjádřit. Inspiraci nachází v nepravidelných terénech hudby, torzech kulturních projevů, lidském dotyku, architektuře prostoru a osobní výpovědi. Soubor se vyjadřuje ke skutečnostem, které jsou pro jeho členy osobně a sociálně aktuální.

Studio pracuje pod vedením svého zakladatele - režiséra Viliama Dočolomanského. Součástí práce Farmy v jeskyni není pouze vytváření inscenací, ale také edukativní činnost, základní výzkum umění herce a vybraných kulturních minorit. Studio se začalo formovat v roce 2001 při přípravách projektu Lorca v Praze. Název Farma v jeskyni je doslovným překladem arabského slova daimuz, kterým byl pojmenován Lorcův rodinný statek. ------------- Farm in the Cave ------------- An international theatre studio focused on the creation, development and research of human expression. It is defined by the relations between I-you, body-voice, culture-nature, public-intimacy, research-creation.

It looks for a bodily articulation of that which cannot be expressed by word, by any other medium. Inspiration is drawn from the irregular terrain of music, from the torsos of cultural manifestations, from the human touch, from the architecture of space and a personal statement. The ensemble speaks about those realities which its members consider personally and socially appealing. The studio works under the leadership of its founder – director Viliam Docolomanský. An integral part of Farm in the Cave´s work is not only creation of performances, but also educational activities, basic research of actors´ art and selected cultural minorities. The studio started to form itself in 2001, during the preparation of Lorca project in Prague. The title Farm in the Cave is the literal translation of the Arabic work daimuz, which was the name of Lorca´s family farm.

Read more on Last.fm. User-contributed text is available under the Creative Commons By-SA License; additional terms may apply..
Top Albums
showing 3 out of 3 albums
Shoutbox
No Comment for this Artist found
Leave a comment


Comments From Around The Web
No blog found
Flickr Images
No images
Related videos
No video found
Tweets
No blogs found