Trying to get property of non-object [ On /var/www/virtual/jpop.com/public_html/generatrix/model/youtubeModel.php Line 63 ]
Undefined variable: cookie_headers [ On /var/www/virtual/jpop.com/public_html/generatrix/external/magpierss-0.72/extlib/Snoopy.class.inc Line 438 ]
Carahunge - JPop.com
Artist info
Carahunge

Carahunge

Carahunge


Carahunge is folk-rock project founded in 2012 December . The mission of the project is to revive some pieces of armenian folk- song masterpieces covered with dust of the history and perform in new mode. Members: Anna Hovhannisyan - blul (shepherd's flute) Sirun Shekoyan - vocals Nickolas Kuyumjyan - percussion Tigran Ishpuini Kuchatyan - guitar, vocals Past Members: Harut Panosyan - percussion Քարահունջ ֆոլկ-ռոք նախագիծը Read more on Last.fm
Carahunge is folk-rock project founded in 2012 December. The mission of the project is to revive some pieces of armenian folk- song masterpieces covered with dust of the history and perform in new mode. Members: Anna Hovhannisyan - blul (shepherd's flute) Sirun Shekoyan - vocals Nickolas Kuyumjyan - percussion Tigran Ishpuini Kuchatyan - guitar, vocals Past Members: Harut Panosyan - percussion Քարահունջ ֆոլկ-ռոք նախագիծը ձևավորվել է 2012թ-ի դեկտեմբերին : Նախագիծը ունի իր առջև դրված նպատակ ` նոր շունչ հաղորդել ու նորովի ներկայացնել, պատմության փոշու շերտով պատված, հայկական և այլ ազգերի էթնիկ երգերն ու մելոդիաները : Անդամներ Աննա Հովհաննիսյան – Բլուլ Սիրուն Շեկոյան – Վոկալ Նիկոլաս Կույումջյան - Հարվածային Տիգրան Իշպուինի Կուչատյան – Կիթառ , Վոկալ Նախկին անդամներ: Հարութ Փանոսյան – Հարվածային Read more on Last.fm. User-contributed text is available under the Creative Commons By-SA License; additional terms may apply..
Top Albums

show me more

showing 4 out of 6 albums
Shoutbox
No Comment for this Artist found
Leave a comment


Comments From Around The Web
No blog found
Flickr Images
No images
Related videos
No video found
Tweets
No blogs found