Trying to get property of non-object [ On /var/www/virtual/jpop.com/public_html/generatrix/model/youtubeModel.php Line 63 ]
Bengi Bağlama Üçlüsü - JPop.com
Artist info
Bengi Bağlama Üçlüsü

Bengi Bağlama Üçlüsü

Bengi Bağlama Üçlüsü


The Bengi Bağlama Trio was founded in 1988 by Okan Murat Öztürk. They were the first group to perform and promote traditional Anatolian music in Turkey. The album "Güneş Bahçesinden Ezgiler" was released in 1999, followed by "Sel Gider... Kum Kalır..." in 2001. "Anadolu müziği" ve bu müziğin temel çalgısı olan "bağlama"nın, ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımına katkı sağlamak amacıyla, 1988' de kurulmuştur. Bugüne dek Read more on Last.fm
The Bengi Bağlama Trio was founded in 1988 by Okan Murat Öztürk. They were the first group to perform and promote traditional Anatolian music in Turkey. The album "Güneş Bahçesinden Ezgiler" was released in 1999, followed by "Sel Gider... Kum Kalır..." in 2001. "Anadolu müziği" ve bu müziğin temel çalgısı olan "bağlama"nın, ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımına katkı sağlamak amacıyla, 1988' de kurulmuştur.

Bugüne dek, aralarında Houston Uluslararası Festivali(ABD), Ankara Uluslararası Müzik Festivali gibi önemli organizasyonların da bulunduğu pek çok sanat etkinliğinde yer almış olan Üçlü, çok sayıda radyo-tv programına katılmıştır. Çoğunlukla, yabancı kültür merkezleri, üniversiteler ve önemli konser salonlarında, akademik düzeyli konserler gerçekleştirmeyi tercih eden Bengi'nin yapmakta olduğu çalışmalar, kendi alanının ilki olması bakımından, ilgi ve takdirle karşılanmaktadır. Üçlü, Anadolu müziğini, Anadolu kültürünün ayrılmaz bir parçası olarak algılamakta, bağlamayı da "antik dönemler"in sesini taşıyan, köklü bir çalgı olarak değerlendirmektedir. Anadolu müziğinin, dünya geleneksel müzikleri arasında, ses sistemi, modal yapısı, metrik ve ritmik özellikleri, çalgıları, form ve türleri, repertuarı ile özgün bir yere sahip olduğu düşüncesinden hareket eden Üçlü, konserlerinde bunların ilginç örneklerini vermeye özen göstermektedir. "Bengi"nin temel çalgısı olan bağlama, Anadolu'ya özgü, uzun saplı bir halk çalgısıdır. Çeşitli boy ve formlarda yapılabilmesi nedeniyle, geniş bir aile oluşturur.

Küçükten büyüğe doğru cura, bağlama, tanbura ve divan sazı olmak üzere dört ana sınıfa ayrılan bu geniş aile, beş oktavlık bir ses sahasına sahiptir. Bu geniş ses sahası hem geleneksel repertuarın seslendirilmesinde, hem de buradan yola çıkan çokseslilik çalışmalarında önemli bir olanak sağlamaktadır. Üçlü, bağlama ailesinin ses, tını, akort ve icra imkanlarını tümüyle değerlendirmeye çalışırken, bu malzemeyi geliştirmeyi de amaçlamaktadır. Bağlamanın, geleneksel yönüyle yalnızca sese eşlik etme konumuna alternatif olarak, çalgının solo yönünü ve çokseslilik kapasitesini geliştirmeye dönük bir anlayışla icra edilmesini, ülkemizde ilk kez Bengi gerçekleştirmiştir. Üçlünün repertuarında, Anadolu geleneksel müziğinin seçkin otantik örneklerinin yanısıra, bağlama ailesi için yazılmış çoksesli düzenlemeler ve özgün müzikler yer almaktadır. Çalışmalarından örnekler içeren ilk albümleri, "güneş bahçesinden ezgiler" adıyla, Kalan Müzik tarafından yayınlanmıştır.

Read more on Last.fm. User-contributed text is available under the Creative Commons By-SA License; additional terms may apply..
Top Albums

show me more

showing 4 out of 20 albums
Shoutbox
No Comment for this Artist found
Leave a comment


Comments From Around The Web
No blog found
Flickr Images
No images
Related videos
No video found
Tweets
No blogs found