Trying to get property of non-object [ On /var/www/virtual/jpop.com/public_html/generatrix/model/youtubeModel.php Line 63 ]
Alef Zero - JPop.com
Artist info
Alef Zero

Alef Zero

Alef Zero


ALEF ZERO je kapela, jejíž členové se již téměř dvě dekády pohybují na taneční, punkové, rockové i jazzové scéně. Stylově lze jejich tvorbu zařadit mezi lámané beaty, jako je drum'n'bass či breakbeat. Jednotlivé tracky však nejsou postaveny čistě tanečně, ALEF ZERO kladou velký důraz na propojení elektronické hudby s živými nástroji. Nechuť členů kapely uzavřít se v jednom jednoduše definovatelném stylu dala vzniknout osobité fůzi mnoha stylů (drum'n'bass Read more on Last.fm
ALEF ZERO je kapela, jejíž členové se již téměř dvě dekády pohybují na taneční, punkové, rockové i jazzové scéně. Stylově lze jejich tvorbu zařadit mezi lámané beaty, jako je drum'n'bass či breakbeat. Jednotlivé tracky však nejsou postaveny čistě tanečně, ALEF ZERO kladou velký důraz na propojení elektronické hudby s živými nástroji. Nechuť členů kapely uzavřít se v jednom jednoduše definovatelném stylu dala vzniknout osobité fůzi mnoha stylů (drum'n'bass, reggae, breakbeat, jazz, punk, rock, folk), a proto koncertní podoba jejich skladeb slibuje vskutku eklektický nářez. Kapela se začala formovat na jaře r.

2004, kdy ve studiu vznikají první demo skladby. Na podzim téhož roku pak celá koncertní sestava nazkoušela program pro živá vystoupení. Úspěšný premiérový koncert proběhl 26. 11.

2004 v klubu Žlutý pes v Pardubicích, v Praze pak 21. 2. 2005 v klubu Roxy. V roce 2007 kapela svépomocí vydává první CD pod názvem Olive.

Členové skupiny mají velké zkušenosti s živým hraním v klubech po celé republice i na všech hlavních festivalech (Jelení Příkop, Go Planet Roxy, Creamfields, Summer Of Love, Zámostí, Rock For People, atd.), hudebníci tvořící dechovou sekci hrají ve swingových a jazzových projektech, duchovní otec kapely – Teochar Bakardžiev byl snad u všeho, co se v hudbě odehrálo. V současné době kapela dokončila nové album, které vychází v dubnu 2012 současně jako LP i CD. kapela Alef Zero: IVET – zpěv ADIN – klávesy, programming BADY – bicí ČENDA – bass MC VAANT – mc, zpěv LUKÁŠ – zvuk TEOCHAR BAKARDŽIEV (j.h.) – sampler Hosté: KOBLIH – sax BOBO – trumpet PAVEL – trombon MORI – percussions www.alefzero.net Booking: Festonda Production www.festondaproduction.cz email: janafestonda@gmail.com ************************************************************************************************ ALEF ZERO is a band whose members have been for nearly two decades associated with the alternative dance, punk, rock and jazz scenes. Stylistically, their production can be included among broken beats, such as drum'n'bass and breakbeat. Individual tracks are not, however, built purely on a dance basis as ALEF ZERO places great emphasis on the interconnection of electronic music and live instruments. The reluctance of the band members to lock themselves in one easily definable style gave rise to a distinctive fusion of many styles (drum'n'bass, reggae, breakbeat, jazz, punk, rock, folk), and therefore the live versions of their songs promise a truly eclectic rock-like-hell stuff. The band was formed in the spring of 2004 when the first demo songs were recorded.

In the autumn of that year, the whole concert line-up rehearsed a program for live performances. A successful premiere gig was held on November 26, 2004 at Zluty Pes Club in Pardubice (CZ), and then in Prague on February 21, 2005 at Club Roxy. In 2007 the band releases their first DIY CD called Olive. The band members have extensive experience in playing live in clubs throughout the Czech Republic and at all Czech major festivals (Jeleni Prikop, Go Planet Roxy, Creamfields, Summer Of Love, Zamosti, Rock For People, etc.), the musicians forming the brass section play in swing and jazz projects, while the spiritual father of the band – Teochar Bakardziev – has had his slice of almost everything that ever happened in music as such. Currently, the band has completed a new album Back to Zero which will be released in April 2012 in both the vinyl LP and CD formats. ALEF ZERO are: IVET – vocal MC VAANT – vocal → See his political-music pages on www.vaant.cz ADIN – keys, programming BADY – drums CENDA – bass LUKAS – sound TEOCHAR BAKARDZIEV – themes and motivation Guests: Sometimes you can see next musicians on the stage with Alef zero KOBLIH – sax BOBO – trumpet PAVEL – trombon MORI – percussions www.alefzero.net Booking: Festonda Production www.festondaproduction.cz email: janafestonda@gmail.com Read more on Last.fm.

User-contributed text is available under the Creative Commons By-SA License; additional terms may apply..
Top Albums

show me more

showing 4 out of 12 albums
Shoutbox
No Comment for this Artist found
Leave a comment


Comments From Around The Web
No blog found
Flickr Images
No images
Related videos
No video found
Tweets
No blogs found